transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Funktionsnedsatta kvinnor är förlorare

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Debattartikel i Skånska Dagbladet den 2 mars.,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Handikappsforskning
Nyckelord:
Genus, jämställdhet, funktionshinderpolitik, politiskt deltagande, funktionshinderforskning, Myndigheten för delaktighet, debatt, Sverige, utsatthet, lågvattenmärke
Postens nummer:
233245
Posten skapad:
2016-03-15 12:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007