transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Oncologic and functional outcomes one year after radical prostatectomy for very low risk prostate cancer. Results from the prospective LAPPRO trial.

Författare och institution:
Stefan Carlsson (-); Fredrik Jäderling (-); Anna Wallerstedt (-); Tommy Nyberg (-); Johan Stranne (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för urologi); Thordis Thorsteinsdottir (-); Sigrid Carlsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för urologi); Anders Bjartell (-); Jonas Hugosson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för urologi); Eva Haglind (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Gunnar Steineck (-)
Publicerad i:
BJU international, 118 ( 2 ) s. 205–212
ISSN:
1464-410X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To analyse oncological and functional outcomes 12 months after treatment of very low risk prostate cancer with radical prostatectomy in men who could have been candidates for active surveillance.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
Nyckelord:
prostate cancer;radical prostatectomy;erectile dysfunction;urinary incontinence;very-low-risk prostate cancer
Postens nummer:
233223
Posten skapad:
2016-03-15 09:20
Posten ändrad:
2016-08-11 14:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007