transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Maritime carvings in Eastern Mediterranean. Shared ideas and practice.

Författare och institution:
Katarina Streiffert Eikeland (Institutionen för historiska studier)
Publicerad i:
Local and Global. Perspectives on Mobility in the Eastern Mediterranean. Red. Ole Aslaksen, s. 83-110
ISBN:
978-960-85145-5-3
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Papers and Monographs from from the Norwegian Institute at Athens
Förlagsort:
Athens
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
Rock carvings, Bronze Age Levat, Cyprus
Postens nummer:
233207
Posten skapad:
2016-03-14 14:32
Posten ändrad:
2016-03-14 14:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007