transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Chapter XI. Reflections on the projects in seven EU countries

Författare och institution:
Ingrid Pramling Samuelsson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande); Anne Kultti (-); Michel Vandenbroeck (-)
Publicerad i:
K. Fischer, I. Kaschefi-Haude & J. Schneider, Voices on Participation. Strengthening Activity-oriented Interactions and Growth in The Early Years and in Transitions, s. 171-176
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
SIGNALS, EU Lifelong Learning Program
Förlagsort:
http://www.signals-eu.com/
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
233187
Posten skapad:
2016-03-14 12:06
Posten ändrad:
2016-03-14 12:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007