transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Innocent children, western agents? Children and war in “African” literature

Författare och institution:
Mikela Lundahl (Institutionen för globala studier)
Publicerad i:
Litteratur og terror Volden, politikken, estetikken, s. 203-216
ISBN:
9788270998524
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Novus
Förlagsort:
Oslo
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Globaliseringsstudier
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturstudier
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Idé- o lärdomshistoria
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Nyckelord:
African literature, postcolonial, children, war, Abani, Kouroma
Postens nummer:
233155
Posten skapad:
2016-03-13 18:33
Posten ändrad:
2016-06-17 10:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007