transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Transfer and transition: State of an art in progress

Författare och institution:
Philip Moons (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
Danish Organisation of Adolescent Health. 4 March 2016. Copenhagen, Denmark,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Postens nummer:
233139
Posten skapad:
2016-03-12 11:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007