transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Stoma-related symptoms in patients operated for rectal cancer with abdominoperineal excision.

Författare och institution:
Adiela Correa-Marinez (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Elisabeth González (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Kajsa Holm (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); David Bock (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Mattias Prytz (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Eva Haglind (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Eva Angenete (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi)
Publicerad i:
International journal of colorectal disease, 31 ( 3 ) s. 635-41
ISSN:
1432-1262
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The primary aim of this study was to characterize the frequency, severity, and distress of symptoms from the colostomy and colostomy acceptance in rectal cancer patients. The secondary aims were to study the symptomatic parastomal herniation, its relationship to stoma-related symptoms, and potential risk factors for the development of symptomatic parastomal herniation.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
Postens nummer:
233064
Posten skapad:
2016-03-11 10:45
Posten ändrad:
2016-06-14 11:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007