transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Laparoscopic Lavage for Perforated Diverticulitis With Purulent Peritonitis: A Randomized Trial.

Författare och institution:
Anders Thornell (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Eva Angenete (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Thue Bisgaard (-); David Bock (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Jakob Burcharth (-); Jane Heath (-); Hans-Christian Pommergaard (-); Jacob Rosenberg (-); Nikolaj Stilling (-); Stefan Skullman (-); Eva Haglind (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi)
Publicerad i:
Annals of internal medicine, 164 ( 3 ) s. 137-45
ISSN:
1539-3704
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Perforated diverticulitis with purulent peritonitis has traditionally been treated with open colon resection and stoma formation with risk for reoperations, morbidity, and mortality. Laparoscopic lavage alone has been suggested as definitive treatment.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
Postens nummer:
233063
Posten skapad:
2016-03-11 10:40
Posten ändrad:
2016-06-21 11:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007