transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Risk factors for anastomotic dehiscence in colon cancer surgery-a population-based registry study.

Författare och institution:
Bodil Gessler (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); David Bock (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Hans-Christian Pommergaard (-); Jakob Burcharth (-); Jacob Rosenberg (-); Eva Angenete (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi)
Publicerad i:
International journal of colorectal disease, 31 ( 4 ) s. 895-902
ISSN:
1432-1262
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The aim of this was to assess potential risk factors for anastomotic dehiscence in colon cancer surgery in a national cohort.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
Nyckelord:
Colorectal surgery, Colon cancer, Anastomotic dehiscence, National audit, Risk factors
Postens nummer:
233062
Posten skapad:
2016-03-11 10:36
Posten ändrad:
2016-06-21 11:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007