transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The other side of the coin: the cultural critique of technology in India and Japan

Författare och institution:
Aant Elzinga (Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, vetenskapsteori)
Publicerad i:
Technological Developent in China, India and Japan. Cross-cultural perspectives, Eds Erik Baark & Andrew Jamison, s. 205-254
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
St. Martin's Press
Förlagsort:
New York
Publiceringsår:
1986
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
HUMANIORA ->
Annan humaniora
Nyckelord:
Technology and social change, alternative technologies, social movements, environmental NGOs
Postens nummer:
233049
Posten skapad:
2016-03-10 18:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007