transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A Bioeconomic Analysis of the Swedish Fishery for Norway lobster (Nephrops norvegicus)

Författare och institution:
Håkan Eggert (Institutionen för nationalekonomi med statistik); Mats Ulmestrand (-)
Publicerad i:
Marine Resource Economics, 14 ( 4 ) s. 225-244
ISSN:
0738-1360
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1999
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
Postens nummer:
233041
Posten skapad:
2016-03-10 16:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007