transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Closure of mesenteric defects in laparoscopic gastric bypass: a multicentre, randomised, parallel, open-label trial.

Författare och institution:
Erik Stenberg (-); Eva Szabo (-); Göran Ågren (-); Johan Ottosson (-); Richard Marsk (-); Hans Lönroth (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för gastrokirurgisk forskning och utbildning); Lars Boman (-); Anders Magnuson (-); Anders Thorell (-); Ingmar Näslund (-)
Publicerad i:
Lancet (London, England), 387 ( 10026 ) s. 1397–1404
ISSN:
1474-547X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Small bowel obstruction due to internal hernia is a common and potentially serious complication after laparoscopic gastric bypass surgery. Whether closure of surgically created mesenteric defects might reduce the incidence is unknown, so we did a large randomised trial to investigate.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Gastroenterologi
Postens nummer:
233029
Posten skapad:
2016-03-10 13:42
Posten ändrad:
2016-04-29 10:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007