transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Effektiv samordning av varuflöden

Författare och institution:
Magnus Pruth (Företagsekonomiska institutionen); Peter Rosén (Företagsekonomiska institutionen)
ISBN:
91-88371-63-8
Antal sidor:
38
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Fritzes Offentliga Publikationer
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2000
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Rapporten är en sammanfattning av två delprojekt inom ramen för projektet Effektiv samordning av varuflöden. Delprojekt 1, Tredjepartslogistik i svensk industri, har genomförts av Peter Rosén. Magnus Pruth har genomfört delprojekt 2, Dynamiska kontrakt i tredjepartslogistiksamarbeten Då en mer integrerad samordning av planering och styrning av försörjningskedjor kan uppnås genom tredjepartslogistik är det viktigt ta lärdom av de erfarenheter som finns samlade bland före¬tag som arbetar med tredjepartslogistik. Detta fokuseras i delprojekt 1 där huvudsyftet är att: Kartlägga de erfarenheter som finns samlade i svensk industri om företeelsen tredje¬partslogistik. I delprojekt 2 sker en undersökning av hur styrning och kontroll sker i TPL-samarbeten. I undersökningen fokuseras TPL-kontraktens utformning och användning i TPL-samarbeten. Kontrakt i dessa typer av långsiktiga logistikallianser kan utöver dess juridiska betydelse i samarbetet uppfattas som en grundläggande styrmekanism där samarbetets struktur garanteras och säkerställs. Övergripande syfte i studien är att: Ta fram principer för hur kontrakt i TPL-samarbeten bör utformas och används för styrning och samordning, samt koppla det till ekonomisk teori om styrning och samordning av affärsmässiga relationer. Målsättningen med rapporten är att finna riktlinjer för att skapa dynamiska kontrakt som motiverar parterna att koordinera sina respektive verksamheter mot gemensamma mål.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Ytterligare information:
KFB Rapport 2000:9 KFBs dnr 1995-469
Postens nummer:
232986
Posten skapad:
2016-03-09 15:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007