transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hantering av risker i stora högteknologiska projekt

Författare och institution:
Göran Bergendahl (Företagsekonomiska institutionen); Lars Brigelius (Företagsekonomiska institutionen); Ted Lindblom (Företagsekonomiska institutionen); Peter Rosén (Företagsekonomiska institutionen)
Antal sidor:
62
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
1995
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Ytterligare information:
Riksrevisionsverket 1995
Postens nummer:
232982
Posten skapad:
2016-03-09 15:47
Posten ändrad:
2016-03-09 15:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007