transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

On Hate Crime and Terrorism

Författare och institution:
David Brax (Centrum för Europaforskning (CERGU) & Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
The International Network of Hate Studies blog, ( 22/12 2015 ) s. 1
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
An analysis of the intersection between hate crime and terrorism. A comment on a number of recent cases.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle ->
Kriminologi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
Postens nummer:
232938
Posten skapad:
2016-03-09 09:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007