transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Different osteocalcin forms, markers of metabolic syndrome and anthropometric measures in children within the IDEFICS cohort.

Författare och institution:
Bojan Tubić (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Per Magnusson (-); Staffan Mårild (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Monica Leu (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, enheten för folkhälsoepidemiologi); Verena Schwetz (-); Isabelle Sioen (-); Diana Herrmann (-); Barbara Obermayer-Pietsch (-); Lauren Lissner (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Diana Swolin-Eide (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
Bone, 84 s. 230-6
ISSN:
1873-2763
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Osteocalcin (OC), an aboundant non-collagenous bone protein, is inversely associated with parameters of glucose metabolism. Interactions between bone tissue and energy metabolism have not been thoroughly investigated during childhood. This study investigated OC, metabolic parameters and anthropometric characteristics in normal weight and overweight/obese children.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
232908
Posten skapad:
2016-03-08 13:46
Posten ändrad:
2016-05-13 08:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007