transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Confidence and authority through new knowledge: An evaluation of the national educational programme in paediatric oncology nursing in Sweden.

Författare och institution:
Pernilla Pergert (-); Margareta Af Sandeberg (-); Nina Andersson (-); Ildiko Marky (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Karin Enskär (-)
Publicerad i:
Nurse education today, 38 s. 68-73
ISSN:
1532-2793
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
There is a lack of nurse specialists in many paediatric hospitals in Sweden. This lack of competence is devastating for childhood cancer care because it is a highly specialised area that demands specialist knowledge. Continuing education of nurses is important to develop nursing practice and also to retain them.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
232905
Posten skapad:
2016-03-08 13:34
Posten ändrad:
2016-04-21 10:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007