transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The MBOAT7-TMC4 Variant rs641738 Increases Risk of Nonalcoholic Fatty Liver Disease in Individuals of European Descent.

Författare och institution:
Rosellina Margherita Mancina (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Paola Dongiovanni (-); Salvatore Petta (-); Piero Pingitore (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Marica Meroni (-); Raffaela Rametta (-); Jan Borén (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Tiziana Montalcini (-); Arturo Pujia (-); Olov Wiklund (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); George Hindy (-); Rocco Spagnuolo (-); Benedetta Maria Motta (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Rosaria Maria Pipitone (-); Antonio Craxì (-); Silvia Fargion (-); Valerio Nobili (-); Pirjo Käkelä (-); Vesa Kärjä (-); Ville Männistö (-); Jussi Pihlajamäki (-); Dermot F Reilly (-); Jose Castro-Perez (-); Julia Kozlitina (-); Luca Valenti (-); Stefano Romeo (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
Gastroenterology, 150 ( 5 ) s. 1219-1230
ISSN:
1528-0012
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) is a leading cause of liver damage and is characterized by steatosis. Genetic factors increase risk for progressive NAFLD. A genome-wide association study showed that the rs641738 C>T variant in the locus that contains the membrane bound O-acyltransferase domain-containing 7 gene (MBOAT7, also called LPIAT1) and transmembrane channel-like 4 gene (TMC4) increased the risk for cirrhosis in alcohol abusers. We investigated whether the MBOAT7-TMC4 is a susceptibility locus for the development and progression of NAFLD.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi ->
Kardiovaskulär medicin
Postens nummer:
232892
Posten skapad:
2016-03-08 11:13
Posten ändrad:
2016-05-31 08:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007