transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

All types of atrial fibrillation in the setting of myocardial infarction are associated with impaired outcome.

Författare och institution:
Gorav Batra (-); Bodil Svennblad (-); Claes Held (-); Tomas Jernberg (-); Per Johanson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Lars Wallentin (-); Jonas Oldgren (-)
Publicerad i:
Heart (British Cardiac Society), 102 ( 12 ) s. 923-33
ISSN:
1468-201X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To evaluate 90-day cardiovascular outcome in patients after myocardial infarction (MI) in relation to different subtypes of atrial fibrillation (AF) and MI.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi ->
Kardiovaskulär medicin
Postens nummer:
232886
Posten skapad:
2016-03-08 11:03
Posten ändrad:
2016-10-06 14:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007