transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Effect of Positive Airway Pressure on Cardiovascular Outcomes in Coronary Artery Disease Patients with Non-Sleepy Obstructive Sleep Apnea: The RICCADSA Randomized Controlled Trial.

Författare och institution:
Yüksel Peker (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Helena Glantz (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Christine Eulenburg (-); Karl Wegscheider (-); Johan Herlitz (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Erik Thunström (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
American journal of respiratory and critical care medicine, 194 ( 5 ) s. 613-620
ISSN:
1535-4970
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Obstructive sleep apnea is common in patients with coronary artery disease, many of whom do not report daytime sleepiness. First-line treatment for symptomatic obstructive sleep apnea is continuous positive airway pressure, but its value in patients without daytime sleepiness is uncertain.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi ->
Kardiovaskulär medicin
Postens nummer:
232833
Posten skapad:
2016-03-07 13:33
Posten ändrad:
2016-09-26 09:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007