transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Increased aortic wall thickness on CT as a sign of prosthetic valve endocarditis.

Författare och institution:
Erika Fagman (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiologi); Odd Bech-Hanssen (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Agneta Flinck (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiologi); Carl Lamm (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiologi); Gunnar Svensson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
Acta radiologica (Stockholm, Sweden : 1987), Epub ahead of print
ISSN:
1600-0455
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Increased wall thickness in the aortic root has been suggested as an early sign of prosthetic valve endocarditis (PVE). However, there are no previous studies on the aortic wall thickness after aortic valve replacement (AVR) or in patients with PVE.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi ->
Kardiovaskulär medicin
Postens nummer:
232832
Posten skapad:
2016-03-07 13:26
Posten ändrad:
2016-06-21 11:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007