transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kreditsamhällets baksida – överskuldsättning och skuldsanering

Författare och institution:
Bengt Larsson (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap & Centrum för Europaforskning (CERGU)); Jane Pettersson (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap)
Publicerad i:
Vardagslivets finansialisering, s. 35-44
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
232811
Posten skapad:
2016-03-05 17:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007