transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Predictors of Care Gaps in Adolescents With Complex Chronic Condition Transitioning to Adulthood.

Författare och institution:
Eva Goossens (-); Lore Bovijn (-); Marc Gewillig (-); Werner Budts (-); Philip Moons (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
Pediatrics, 137 ( 4 ) s. e20152413
ISSN:
1098-4275
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Breaks in the delivery of health care (ie, [health]care gaps) occur in a large proportion of young people transitioning to adulthood. Developing interventions that prevent adolescents from dropping out of the medical system, as they leave pediatric care, requires an understanding of determinants of care gaps.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
Postens nummer:
232809
Posten skapad:
2016-03-05 14:41
Posten ändrad:
2016-06-21 11:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007