transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bringing Antonovsky's salutogenic theory to life: A qualitative inquiry into the experiences of young people with congenital heart disease.

Författare och institution:
Silke Apers (-); Jessica Rassart (-); Koen Luyckx (-); Leen Oris (-); Eva Goossens (-); Werner Budts (-); Philip Moons (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
International journal of qualitative studies on health and well-being, 11 s. article number 29346
ISSN:
1748-2631
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Antonovsky coined sense of coherence (SOC) as the central concept of his salutogenic theory focusing on the origins of well-being. SOC captures the degree to which one perceives the world as comprehensible, manageable, and meaningful. Life events and resources are considered to be the building blocks of a person's SOC. However, mainly quantitative studies have looked into the role of life events and resources. Therefore, the present study aims to gain a deeper insight into the experiences of patients with congenital heart disease (CHD) regarding resources and life events.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Tillämpad psykologi
Postens nummer:
232808
Posten skapad:
2016-03-05 14:39
Posten ändrad:
2016-04-28 15:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007