transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

75 är det nya 20 - en åldrande befolkning är en global utmaning

Författare och institution:
Catarina Wallengren Gustafsson (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC))
Publicerad i:
Almedalen 2014, 2 juli 2014
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Dagens samhällsmedborgare ställer högre krav än tidigare generationer på sitt boende, bemötande och att själva få vara delaktiga i att bestämma sin vardag, samtidigt som man är mer kapabel. Med modern teknik så finns även möjligheterna att framöver kunna göra mer själv hemifrån, inte minst inom vården, vilket kommer ställa andra krav på samhället. Seminariet inleds med en reflektion rörande åldrandet av Barbro Westerholm. Därefter presenterar seminariet både nya forskningsrön och framtidens teknik från akademi och industri. Sveriges inspel i den europeiska forskningssatsningen inom Horizon 2020 presenteras också. Avslutningsvis kommer tankar kring personcentrerad vård, ett nytt sätt att sätta personen i fokus i vården.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Postens nummer:
232784
Posten skapad:
2016-03-04 14:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007