transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Skapa en kultur med patienten som en aktiv partner

Författare och institution:
Göran Henriks (-); Emma Henriksson (-); Lisbeth Löpare Johansson (-); Pia Rydell (-); Catarina Wallengren Gustafsson (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC))
Publicerad i:
Kvalitetsmässan 2015, 3-5 november 2015, Göteborg, Sverige.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Utgångspunkten i personcentrerad vård är att utgå från att alla människor som arbetar inom vård och omsorg är kapabla att ta ansvar för sig själva och sitt arbete. Men hur styr man en verksamhet som drivs av berättelser, lyssnande, överenskommelser och dokumentationer? Är det styrning underifrån, ovanifrån eller genom partnerskap? Det är en utmaning att leda en verksamhet som involverar patienten som aktiv partner och en del av vårdteamet.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Postens nummer:
232783
Posten skapad:
2016-03-04 14:05
Posten ändrad:
2016-06-27 10:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007