transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Försprång i framtiden – programöverskridande kurs i personcentrering

Författare och institution:
Catarina Wallengren Gustafsson (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Irma Lindström (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Qarin Lood (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Christina Finnsbäck (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi); Louise Danielsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Inger Jansson (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Kristina Rosengren (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Marie Walther (Institutionen för medicin); Denislava Mintcheva (Institutionen för medicin)
Publicerad i:
Verksamhetsförlagd utbildning - Att lära i team för att verka i team. 17-18 november 2015, Göteborg, Sverige.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Nyckelord:
We Educate Care (WEC)
Ytterligare information:
http://www.swenurse.se/globalassets/konferenser-svensk-sjukskoterskeforening/vfu-program2015_webb.pdf
Postens nummer:
232780
Posten skapad:
2016-03-04 13:56
Posten ändrad:
2016-08-30 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007