transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Working in the ‘White Man’s Grave’ - Compensating Wage Differentials and Epidemiological Risk on the 18th century Gold Coast

Författare och institution:
Klas Rönnbäck (Institutionen för ekonomi och samhälle, Ekonomisk historia); Stefan Öberg (Institutionen för ekonomi och samhälle, Ekonomisk historia); Stefania Galli (Institutionen för ekonomi och samhälle, Ekonomisk historia)
Publicerad i:
10th New Frontiers in African Economic History Workshop, 30-31 October 2015, Wageningen 2015,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Ekonomisk historia
Postens nummer:
232779
Posten skapad:
2016-03-04 13:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007