transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Murine Butyrophilin-Like 1 and BtnI6 Form Heteromeric Complexes in Small Intestinal Epithelial Cells and Promote Proliferation of Local T Lymphocytes

Författare och institution:
Cristina Lebrero-Fernandez (Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi); Joakim H. Bergström (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi); Thaher Pelaseyed (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi); Anna Bas-Forsberg (Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi)
Publicerad i:
Frontiers in Immunology, 7 ( 1 )
ISSN:
1664-3224
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To date, few molecular conduits mediating the cross talk between intestinal epithelial cells and intraepithelial lymphocytes (IELs) have been described. We recently showed that butyrophilin-like (BtnI) 1 can attenuate the epithelial response to activated IELs, resulting in reduced production of proinflammatory mediators, such as IL-6 and CXCL1. We here report that like BtnI1, murine BtnI6 expression is primarily confined to the intestinal epithelium. Although BtnI1 can exist in a cell surface-expressed homomeric form, we found that it additionally forms heteromeric complexes with BtnI6, and that the engagement of BtnI1 is a prerequisite for surface expression of BtnI6 on intestinal epithelial cells. In an IEL-epithelial cell coculture system, enforced epithelial cell expression of BtnI1 significantly enhanced the proliferation of IELs in the absence of exogenous activation. The effect on proliferation was dependent on the presence of IL-2 or IL-15 and restricted to IELs upregulating CD25. In the gamma delta T-cell subset, the BtnI1-BtnI6 complex, but not BtnI1, specifically elevated the proliferation of IELs bearing the V gamma 7V delta 4 receptor. Thus, our results show that murine epithelial cell-specific BtnI proteins can form intrafamily heterocomplexes and suggest that the interaction between BtnI proteins and IELs regulates the expansion of IELs in the intestinal mucosa.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Nyckelord:
butyrophilin-like, intraepithelial lymphocytes, mucosal immunity, intestinal epithelial cells, gamma, major histocompatibility complex, intraepithelial lymphocytes, interferon-gamma, activation, molecule, btnl2, receptor, stimulation, association, repertoire, Immunology
Postens nummer:
232767
Posten skapad:
2016-03-04 10:35
Posten ändrad:
2016-06-20 13:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007