transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mutation Status of Essential Thrombocythemia and Primary Myelofibrosis Defines Clinical Outcome.

Författare och institution:
Julia Asp (Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin); Björn Andreasson (-); Ulrika Hansson (-); Carina Wasslavik (-); Johanna Abelsson (-); Peter Johansson (-); Lars Palmqvist (Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin)
Publicerad i:
Haematologica, 101 ( 4 ) s. e129-e132
ISSN:
1592-8721
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Medicinsk genetik
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Hematologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Klinisk laboratoriemedicin
Nyckelord:
JAK2, CALR, MPL, ET, PMF
Postens nummer:
232751
Posten skapad:
2016-03-03 19:22
Posten ändrad:
2016-09-06 16:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007