transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Effects of fluid-rock interaction on40Ar/39Ar geochronology in hogh pressurre rocks (Sesia-Lanzo zone, Western Alps)

Författare och institution:
Ralf Halama (-); Matthias Konrad-Schmolke (Institutionen för geovetenskaper); M. Sudo (-); H. Marschall (-); M. Wiedenbeck (-)
Publicerad i:
Geochimica et Cosmochimica Acta, 126 s. 475-494
ISSN:
0016-7037
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Postens nummer:
232728
Posten skapad:
2016-03-03 14:08
Posten ändrad:
2016-03-29 09:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007