transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ethics and Privacy of Communication in the E-Polis

Författare och institution:
Gordana Dodig-Crnkovic (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers), Chalmers & Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU)); Virginia Horniak (-)
Publicerad i:
Encyclopedia of Digital Government, 1 s. 740-744
ISBN:
1591407893
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
IGI Publishing Hershey, PA, USA
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
http://www.mrtc.mdh.se/index.php?choice=publications&id=1599
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap
Nyckelord:
Electronic government information Encyclopedias., Internet in public administration Encyclopedias., Public administration Information resources manage
Postens nummer:
232695
Posten skapad:
2016-03-02 18:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007