transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Empirical Modeling and Information Semantics

Mind & Society

Författare och institution:
Gordana Dodig-Crnkovic (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers), Chalmers & Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU))
Publicerad i:
Mind & Society, 7 ( Issue 2 ) s. 157-157
ISSN:
1593-7879
E-ISSN:
1860-1839
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Förlag:
Springer
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
http://www.mrtc.mdh.se/index.php?choice=publications&id=1320
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap
Nyckelord:
1 system modeling and, a model is a, complex system or a, information, modeling, semantics, simplified representation of a, simulation, truthlikeness, validation and verification, veridicity
Postens nummer:
232691
Posten skapad:
2016-03-02 18:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007