transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Early-Life Exposure to Traffic-related Air Pollution and Lung Function in Adolescence.

Författare och institution:
Erica S Schultz (-); Jenny Hallberg (-); Tom Bellander (-); Anna Bergström (-); Matteo Bottai (-); Flaminia Chiesa (-); Per M. Gustafsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Olena Gruzieva (-); Per Thunqvist (-); Göran Pershagen (-); Erik Melén (-)
Publicerad i:
American journal of respiratory and critical care medicine, 193 ( 2 ) s. 171-7
ISSN:
1535-4970
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Exposure to air pollution during infancy has been related to lung function decrements in 8-year-old children, but whether the negative effects remain into adolescence is unknown.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
232637
Posten skapad:
2016-03-02 13:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007