transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Koppelman formulas on the A_1-singularity

Författare och institution:
Richard Lärkäng (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); Jean Ruppenthal (-)
Publicerad i:
Journal of Mathematical Analysis and Applications, 437 ( 1 ) s. 214-240
ISSN:
0022-247X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
In the present paper, we study the regularity of the Andersson-Samuelsson Koppelman integral operator on the A_1-singularity. Particularly, we prove L^p- and C^0-estimates. As applications, we obtain L^p-homotopy formulas for the dbar-equation on the A_1-singularity, and we prove that the A-forms introduced by Andersson-Samuelsson are continuous on the A_1-singularity.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Nyckelord:
Koppelman formulas, dbar equations, Singular varieties
Postens nummer:
232636
Posten skapad:
2016-03-02 13:32
Posten ändrad:
2016-08-15 09:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007