transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

An Osseointegrated Percutaneous Prosthetic System For Treatment Of Transfemoral Amputees: A Prospective Follow Up.

Författare och institution:
Örjan Berlin (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi); Kerstin Hagberg (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi); Katarzyna Kulbacka-Ortiz (-); Rickard Brånemark (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi)
Publicerad i:
AAOS Annual Meeting. Florida USA, 1-5 March 2016,,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Ortopedi
Nyckelord:
amputation, osseointegration, prosthesis, prospective follow-up
Ytterligare information:
e-poster: https://aaos.scientificposters.com/epsAbstractAAOS.cfm?id=1
Postens nummer:
232605
Posten skapad:
2016-03-02 09:07
Posten ändrad:
2016-06-23 14:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007