transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Urinary tract infection pattern in adult women followed from childhood.

Författare och institution:
Carin Gebäck (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik & Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Sverker Hansson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Jeanette Martinell (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Torsten Sandberg (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Ulf Jodal (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
Pediatric nephrology (Berlin, Germany), 31 ( 7 ) s. 1107–1111
ISSN:
1432-198X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The aim of this study was to describe the pattern of urinary tract infection (UTI) and bladder function in women who had experienced recurrent UTI in childhood, with and without consequent renal damage, and followed for three to four decades.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Nyckelord:
Urinary tract infection, Children, Females, Pattern, DMSA scan, Renal damage
Postens nummer:
232588
Posten skapad:
2016-03-01 13:57
Posten ändrad:
2016-06-27 08:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007