transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A flow cytometry assay that measures cellular sensitivity to DNA-damaging agents, customized for clinical routine laboratories.

Författare och institution:
Sherin T Mathew (Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin); Pegah Johansson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin); Yue Gao (Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin); Anders Fasth (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Torben Ek (-); Ola Hammarsten (Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin)
Publicerad i:
Clinical biochemistry, 49 ( 7-8 ) s. 566-572
ISSN:
1873-2933
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The clonogenic assay examines cell sensitivity to toxic agents and has been shown to correlate with normal tissue sensitivity to radiotherapy in cancer patients. The clonogenic assay is not clinically applicable due to its intra-individual variability and the time frame of the protocol. We aimed to develop a clinically applicable assay that correlated with the clonogenic assay.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
232585
Posten skapad:
2016-03-01 12:55
Posten ändrad:
2016-05-30 11:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007