transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ophthalmological characteristics in children with Leigh syndrome - A long-term follow-up.

Författare och institution:
Rebecka Åkebrand (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi); Susann Andersson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Antovan K Seyedi Honarvar (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi); Kalliopi Sofou (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Niklas Darin (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Mar Tulinius (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Marita Andersson Grönlund (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi)
Publicerad i:
Acta ophthalmologica, 94 ( 6 ) s. 609-617
ISSN:
1755-3768
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To describe ophthalmological characteristics in children with Leigh syndrome (LS), an inherited, progressive, mitochondrial encephalomyopathy, at diagnosis and over time, and relate the results to causative genetic mutations.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Neurologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
232583
Posten skapad:
2016-03-01 12:23
Posten ändrad:
2016-09-06 16:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007