transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Info-Computationalism and Philosophical Aspects of Research in Information Sciences

Författare och institution:
Gordana Dodig-Crnkovic (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers), Chalmers & Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU))
Publicerad i:
Philosophy, Computing and Information Science, Ruth Hagengruber (ed.), s. 201-213
ISBN:
9781848935082
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Rutledge
Förlagsort:
London
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
https://www.book2look.de/embed/AvqsTty2Qq&euid=0&ruid=0&referurl=www.routledge.com&clickedby=H5W&biblettype=html5
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi
Nyckelord:
infocomputation, information science
Postens nummer:
232568
Posten skapad:
2016-03-01 08:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007