transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Antecedents of cerebral palsy according to severity of motor impairment.

Författare och institution:
Kristina Ahlin (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Kate Himmelmann (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Staffan Nilsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU); Verena Sengpiel (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Bo Jacobsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi)
Publicerad i:
Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica, 95 ( 7 ) s. 793-802
ISSN:
1600-0412
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The purpose of this study was to determine whether antecedents and neuroimaging patterns vary according to the severity of motor impairment in children with cerebral palsy.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi
Postens nummer:
232495
Posten skapad:
2016-02-26 13:12
Posten ändrad:
2016-09-05 15:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007