transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A Big Five Personality Typology in Adolescents with Congenital Heart Disease: Prospective Associations with Psychosocial Functioning and Perceived Health.

Författare och institution:
Jessica Rassart (-); Koen Luyckx (-); Eva Goossens (-); Leen Oris (-); Silke Apers (-); Philip Moons (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
International journal of behavioral medicine, 23 ( 3 ) s. 310-318
ISSN:
1532-7558
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
This study aimed (1) to identify different personality types in adolescents with congenital heart disease (CHD), and (2) to relate these personality types to psychosocial functioning and several domains of perceived health, both concurrently and prospectively. Hence, this study aimed to expand previous research by adopting a person-centered approach to personality through focusing on personality types rather than singular traits.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
232494
Posten skapad:
2016-02-26 12:54
Posten ändrad:
2016-09-06 15:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007