transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Extended-release guanfacine hydrochloride in 6-17-year olds with ADHD: a randomised-withdrawal maintenance of efficacy study.

Författare och institution:
Jeffrey H Newcorn (-); Valerie Harpin (-); Michael Huss (-); Andrew Lyne (-); Vanja Sikirica (-); Mats Johnson (Gillbergcentrum); Josep Antoni Ramos-Quiroga (-); Judy van Stralen (-); Benoit Dutray (-); Sasha Sreckovic (-); Ralph Bloomfield (-); Brigitte Robertson (-)
Publicerad i:
Journal of child psychology and psychiatry, and allied disciplines, 57 ( 6 ) s. 717–728
ISSN:
1469-7610
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Extended-release guanfacine hydrochloride (GXR), a selective α2A-adrenergic agonist, is a nonstimulant medication for attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD). This phase 3, double-blind, placebo-controlled, randomised-withdrawal study evaluated the long-term maintenance of GXR efficacy in children/adolescents with ADHD.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri ->
Barn- och ungdomspsykiatri
Nyckelord:
Long term; attention-deficit/hyperactivity disorder; efficacy; guanfacine; randomised; withdrawal
Postens nummer:
232446
Posten skapad:
2016-02-25 10:25
Posten ändrad:
2016-06-20 12:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007