transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Preterm delivery and risk for early language delays: a sibling-control cohort study.

Författare och institution:
Imac M Zambrana (-); Margarete E Vollrath (-); Verena Sengpiel (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Bo Jacobsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Eivind Ystrom (-)
Publicerad i:
International journal of epidemiology, 45 ( 1 ) s. 151-159
ISSN:
1464-3685
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Studies suggest that preterm delivery is a risk factor for early language delays, but knowledge is scarce about the persistence of the delays and whether the association is of a linear kind. To resolve this, effects of confounding risk factors that are both shared within a family and pregnancy specific need to be distinguished from effects of preterm delivery. Our study examines the association between early gestational age and language outcomes, using a sibling-control design.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi
Postens nummer:
232444
Posten skapad:
2016-02-25 09:32
Posten ändrad:
2016-06-09 15:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007