transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Long-term effects of vacuum extraction on pelvic floor function: a cohort study in primipara.

Författare och institution:
Ida Nilsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Sigvard Åkervall (-); Ian Milsom (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Maria Gyhagen (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi)
Publicerad i:
International urogynecology journal, 27 ( 7 ) s. 1051-1056
ISSN:
1433-3023
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We describe the prevalence of symptomatic pelvic organ prolapse (sPOP), urinary incontinence (UI), fecal incontinence (FI) and obstetric anal sphincter injury (OASI) 20 years after one vacuum extraction (VE) delivery compared with one spontaneous vaginal delivery (SVD) or one acute caesarean section (ACS).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi
Postens nummer:
232419
Posten skapad:
2016-02-24 15:47
Posten ändrad:
2016-06-20 13:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007