transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Addressing writing system issues in dialectal lexicography: the case of Cypriot Greek

Författare och institution:
Spyros Armosti (-); Kyriaci Christodoulou (-); Marianna Katsoyannou (-); Charalambos Themistocleous (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Dialogue on Dialect Standardization / editor(s): Carrie Dyck, Tania Granadillo, Keren Rice, Jorge Emilio Rosés Labrada , s. 23-38
ISBN:
978-1-4438-6661-3
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Cambridge Scholars Publishing
Förlagsort:
Newcastle
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik
Nyckelord:
writing systems, dialect standardisation, lexicography
Postens nummer:
232415
Posten skapad:
2016-02-24 15:28
Posten ändrad:
2016-08-07 20:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007