transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

News media for news, social media för socialising. A nuanced picture of media use in crisis situations

Författare och institution:
Marina Ghersetti (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG))
Publicerad i:
Crisis4 - 4th International Conference on Crisis Communication in the 21:st Century, 8-9 October 2015 ( Helsingborg )
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Nyckelord:
crisis communication, social media, news media, media use
Postens nummer:
232394
Posten skapad:
2016-02-24 13:53
Posten ändrad:
2016-02-26 10:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007