transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Coping with type 1 diabetes through emerging adulthood: Longitudinal associations with perceived control and haemoglobin A1c.

Författare och institution:
Jessica Rassart (-); Koen Luyckx (-); Leen Oris (-); Eveline Goethals (-); Philip Moons (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Ilse Weets (-)
Publicerad i:
Psychology & health, 31 ( 5 ) s. 622-35
ISSN:
1476-8321
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
This study, which is part of a larger longitudinal study focusing on the biopsychosocial functioning of emerging adults with type 1 diabetes, examined how perceived personal control, coping and HbA1c relate to one another over time.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
232393
Posten skapad:
2016-02-24 13:53
Posten ändrad:
2016-08-11 11:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007