transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Roma antiqua et moderna. Guideboken som genre genom seklerna

Författare och institution:
Anna Blennow (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Scandia : tidskrift för historisk forskning, 81 ( 2 ) s. 90-106
ISSN:
0036-5483
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Arkeologi ->
Arkeologi,klassisk
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturstudier
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Ytterligare information:
Medförfattare: Frederick Whitling och Stefano Fogelberg Rota
Postens nummer:
232369
Posten skapad:
2016-02-24 10:51
Posten ändrad:
2016-05-24 13:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007