transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hemsökta hus och medielogikens spöken: Spiritualistiska mediers inträde i svensk television under 2000-talet

Författare och institution:
Jessica Moberg (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Aura: Tidskrift för akademiska studier av nyreligiositet, 7 s. 5-35
ISSN:
2000-4419
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion
Postens nummer:
232356
Posten skapad:
2016-02-23 17:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007